Uusi tupakkalaki ja tupakointi taloyhtiössä 28. joulukuuta 2016

Paljon keskustelua herättänyt tupakkalaki on tulossa voimaan 1.1.2017 lukien. Uusi laki mahdollistaa tupakointikiellon hakemisen mm. asuntoparvekkeille. Valtioneuvosto tulee antamaan asetuksen hakemisen kriteereistä, lomakkeista ym vuoden 2017 alkupuolella. Vasta tämän jälkeen varsinaisia hakemuksia voidaan jättää kuntaan. Jo nykyisellään tupakointi   on suoraan tupakkalain perusteella ja ilman erillistä kieltoa kielletty   asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja   yleisissä sisätiloissa, kuten rappukäytävissä, kerhohuoneessa ja yhteisissä   saunatiloissa.

Lisäksi   asunto-osakeyhtiö tai muu asuinyhteisö voi kieltää tupakoinnin myös   hallitsemallaan yhteisellä ulkoalueella rakennuksen ilmanottoaukkojen   läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla. Yhteisillä   parvekkeilla tarkoitetaan sellaisia parvekkeita, joille on pääsy yhtiön   yleisten tai yhteisten tilojen kautta, eli muualta kuin pelkästään   osakashuoneistosta ja jotka eivät ole osakashallinnassa tai muuten jonkun   yksinomaisessa käytössä.

 

Tupakointikielto huoneistoparvekkeelle ja -pihalle   sekä huoneistoon

 

Tupakkalaki   sisältää säännöksen tupakointikiellon hakemisesta huoneistoparvekkeelle ja   -pihalle sekä huoneistoon. Säännös tulee voimaan 1.1.2017 lukien.

Tupakkalain   mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnan terveydensuojeluviranomaiselta   tupakointikiellon vahvistamista huoneistoihin, huoneistoparvekkeille ja   -pihoille, jos kyseisestä tilasta voi sen rakenteiden tai muiden olosuhteiden   vuoksi kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon   kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin   muutoin kuin poikkeuksellisesti.

Asuinhuoneiston   sisätilaan tupakointikielto voitaisiin määrätä vain poikkeuksellisesti.   Kieltoa voidaan hakea, jos savun kulkeutumista toiseen huoneistoon ei voida   rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä. Lisäksi   huoneiston haltijalle tulee varata mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen   omilla toimenpiteillään ennen kiellon hakemista. Käytännössä taloyhtiön   kannattaa selvittää, voidaanko savun kulkeutumista estää kohtuullisin   kustannuksin esimerkiksi ilmanvaihtoa säätämällä.

 

Tupakointikieltoa   hakee aina asuntoyhteisö. Yksittäinen asukas tai osakas ei siten voi tehdä   tupakkalain mukaista tupakointikieltohakemusta viranomaiselle.

Taloyhtiöissä   tupakointikiellon hakemisesta tehdään yhtiökokouksessa enemmistöpäätös.   Päätöksenteossa on huomioitava osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate.

Osakkaalla on oikeus saada pyytämänsä asia yhtiökokouksen   käsiteltäväksi. Ennen   tupakointikiellon hakemista huoneiston haltijaa on kuultava.

 

Käytännössä asia etenee siten, että osakas toimittaa taloyhtiön hallitukselle pyynnön käsitellä tupakointikieltoasia seuraavassa yhtiökokouksessa. Tämän jälkeen hallitus valmistelee asian riittävässä laajuudessa, jotta se voidaan ottaa yhtiökokouksessa käsittelyyn. Tässä on hyvä muistaa se, että lain mukaan tällainen pyyntö tulee esittää hallitukselle niin ajoissa, että sen valmisteluun jää riittävästi aikaa.