Muutostyöohje

1.7.2010 voimaan tullut asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kunnossapito- / muutostyöstä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti etukäteen ja siihen on liitettävä asianmukaiset selvitykset.


Muutostyöilmoitus on mahdollista tehdä joko isännöitsijätoimistosta saatavalla lomakkeella tai sähköisesti. Sähköinen lomake löytyy kohdasta lomakkeet. On tärkeää huomioida, että muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin siihen on saatu kirjallinen lupa isännöitsijätoimistolta.


Kunnossapito- tai muutostyöstä on ilmoitettava taloyhtiölle aina, kun remontti voi vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin, eristeisiin, tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin. Esimerkiksi uuden lattiamateriaalin, kiintokalusteiden, kodinkoneiden ym. asennuksista on aina ilmoitettava. Sen sijaan pienistä pintaremonteista, kuten seinien tapetoinnista tai maalauksesta ei tarvitse ilmoittaa.


Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että huoneiston kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista, kuten isännöitsijän tai asiantuntijan veloittama palkkio.

 

Seuraavat asiat tulee huomioida ennen muutos- / korjaustyöhön ryhtymistä:

 • muutos- tai korjaustyötä ei saa aloittaa ennen taloyhtiön kirjallista lupaa. Luvan myöntämisen ehtona on, että osakas sitoutuu noudattamaan alla olevia ohjeita / määräyksiä.

 

 • taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa remontin työvaiheet. Vaadittavat katselmukset on mainittu taloyhtiön antamassa luvassa. As Oy Lain mukaan osakas on velvollinen korvaamaan korjaus- / muutostyöhön liittyvät valvontakulut.

 

 • remontista tulee tiedottaa talon jokaisen porraskäytävän ilmoitustaululla. Ilmoituksesta tulee selvitä remontin pääasiallinen sisältö, kesto, tekijöiden ja huoneiston omistajien yhteystiedot. Lisäksi huoneiston omistajan tulee huolehtia siitä, että remontti-ilmoitukset poistetaan ilmoitustauluilta remontin valmistuttua.

 

 • melua aiheuttavia töitä saa tehdä vain arkisin, ma-la, klo 09.00-18.00 välisenä aikana. Lisäksi tulee huomioida taloyhtiön järjestyssäännöt, joissa voi olla tarkempia ohjeita sallituista työajoista.

 

 • remontin tekijöiden autoja ei saa pysäköidä ulko-ovien edustoille, pelastusteille eikä toisten asukkaiden autopaikoille.

 

 • porraskäytävät, hissit ja yhteistilat tulee suojata niin, ettei remontti tai siihen liittyvät tavarakuljetukset vahingoita tai likaa yhtiön rakenteita.

 

 • asunnon puolella tulee huolehtia siitä, ettei remonttipöly kulkeudu asunnosta porraskäytävään. Mikäli huoltoliike joutuu siivoamaan porraskäytävästä remontista aiheutuvaa pölyä, roskia yms., sillä on oikeus laskuttaa ylimääräisestä työstä. Aiheutuneet kustannukset peritään huoneiston omistajalta.

 

 • viemärit, kuten lattiakaivot ja pesualtaat, tulee suojata niin, ettei niihin pääse sementin tai tasoitteiden pölyä, laastia, maalia, tapettia tai muuta vastaavaa, mikä voi tukkia viemärin. Mikäli remontista aiheutuu viemäritukos, tullaan kaikki viemärin avaamisesta aiheutuneet kustannukset perimään huoneiston omistajalta. WC pyttyyn ei saa kaataa eikä laittaa mitään ylimääräistä. Esim. pyttyyn laitettu talouspaperi saattaa aiheuttaa tukoksen. Tukoksen aiheuttaja pystytään todentamaan viemärikuvauksella.

 

 • huoneiston ilmanvaihtoventtiilit tulee peittää niin, ettei remonttipöly pääse kulkeutumaan ilmanvaihtokanavistoon.

 

 • alaslasketun katon koolauksia ei saa propata kattoon kiinni, koska viemärit ja vesijohdot saattavat kulkea hyvin lähellä katon pintaa. Koolaukset tulee kiinnittää sivuseiniin tai liimaamalla kattoon.

 

 • wc-istuinta ei saa propata lattiaan kiinni, koska mekaaninen kiinnitys voi aiheuttaa äänihaittoja alapuolisiin asuntoihin tai rikkoa viemärin. Istuin tulee kiinnittää liimaamalla.

 

 • mikäli huoneistossa tehdään tulitöitä, esim. putkijuotoksia, hitsataan tai leikataan metallia kulmahiomakoneella, tulee tekijällä olla voimassaoleva tulityökortti. Tulityöntekijän tulee pyytää tulityölupa ennen työhön ryhtymistä.

 

 • urakoitsijalla tai remontin tekijällä tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus, mikä kattaa remontista taloyhtiölle tai toiselle osakkaalle / asukkaalle aiheutuvat vahingot. Mikäli muutos- tai korjaustyöstä aiheutuu vahinkoa yhtiön rakenteille, toiseen huoneistoon tai toiselle osakkaalle, on osakas, jonka huoneistossa remonttia tehdään, täysimääräisesti vastuussa aiheutuneista vahingoista ja niiden korjauskustannuksista. Mikäli vahinko on sen tyyppinen, että sitä korvataan taloyhtiön vakuutuksesta, peritään vakuutuksen omavastuu ja mahdolliset ikävähennyksestä aiheutuvat korvausten vähennykset em. osakkaalta.